Choď na obsah Choď na menu
 


Niečo o nás.

Informácie o organizácii: Dátum registrácie: 12.04.1999

Forma: občianske združenie

Počet členov organizácie 12

Menovitý zoznam členov riadiacich orgánov organizácie (správna rada, výkonný výbor a pod.): Ing. František Paluška – štatutárny zástupca NOI, RNDr. Chabada Peter, Zachar Milan, Ing. Ľubica Ondrejková, Ing. Elena Púchyová

Poslanie organizácie: podnecovanie a podpora účasti občanov na verejnom dianí v rámci komunity

Náplň činnosti organizácie : tlmočenie názorov a požiadaviek obyvateľov sídliska orgánom samosprávy, vyjadrovanie sa ku investičným a organizačným zámerom na území sídliska, spolupráca s ostatnými občianskymi združeniami a inými mimovládnymi organizáciami, aktivity ku zlepšovaniu životného prostredia na sídlisku, športové a kultúrne vyžitie obyvateľov.

Aké projekty sme zrealizovali:

-kampaň za zvyšovanie bezpečnosti na sídlisku, -kampaň za dokončenie rozostavanej polikliniky na sídlisku,

-brigády zamerané na zveľaďovanie a skrášľovanie prostredia sídliska,

-pomoc pri realizácii a údržbe „Záhradky – kamarátky“ na ZŠ Magurská,

-pomoc writterom pri legálnej tvorbe grafitov na sídlisku,

-4 x kampaň na získanie finančnej pomoci v rámci 1% (resp. 2%) z daní,

-2 x sídliskové Vianoce pre deti,

-3 x príprava ľadovej plochy  + hokejový turnaj mládeže + hokejbalový turnaj mládeže,

-deň detí – 2 ročníky (stavanie zámkov na plážovom volejbalovom ihrisku, skoky do diaľky, beh, hľadanie pokladov),

-2 etapy realizácie zberu plastov (PET-fliaš) – súťaž základných škôl na sídlisku (jeseň 2003 + jar 2004 spolu deti nazbierali 598 kg plastových odpadov),

-Deň detí - svet detí 1.6.2008 plážový volejbal

-vybudovanie, správa, údržba a rozvoj športového areálu v Banskej Bystrici. Rudohorská ul. 25 - umelá tráva

- od roku  2012 - spolupráca s Dokumentačným centrom Sásová na obnovení tradície Sásovskej uhorky. Podujatie o uhorkách a sásovskej tradičnej uhorkovej polievke.