Choď na obsah Choď na menu
 


Pripravujeme Mikuláš na multifunkčnom ihrisku na Rudohorskej pri opornom múre. 

Niečo o nás.

Informácie o organizácii: Dátum registrácie: 12.04.1999

Forma: občianske združenie

Počet členov organizácie 12

Menovitý zoznam členov riadiacich orgánov organizácie (správna rada, výkonný výbor a pod.): Ing. František Paluška – štatutárny zástupca NOI, RNDr. Chabada Peter, Zachar Milan, Ing. Ľubica Ondrejková, Ing. Elena Púchyová

Poslanie organizácie: podnecovanie a podpora účasti občanov na verejnom dianí v rámci komunity

Náplň činnosti organizácie : tlmočenie názorov a požiadaviek obyvateľov sídliska orgánom samosprávy, vyjadrovanie sa ku investičným a organizačným zámerom na území sídliska, spolupráca s ostatnými občianskymi združeniami a inými mimovládnymi organizáciami, aktivity ku zlepšovaniu životného prostredia na sídlisku, športové a kultúrne vyžitie obyvateľov.

Aké projekty sme zrealizovali:

-kampaň za zvyšovanie bezpečnosti na sídlisku, -kampaň za dokončenie rozostavanej polikliniky na sídlisku,

-brigády zamerané na zveľaďovanie a skrášľovanie prostredia sídliska,

-pomoc pri realizácii a údržbe „Záhradky – kamarátky“ na ZŠ Magurská,

-pomoc writterom pri legálnej tvorbe grafitov na sídlisku,

-kampaň na získanie finančnej pomoci v rámci 1% (resp. 2%) z daní,

-sídliskové Vianoce pre deti, Mikuláš v Sásovej v spolupráci so spoločenstvom Rudlová-Sásová, Občianskou Radou RUSA II a Saleziánmi -DOMKA, LAURA

-pripravili sme ľadovú plochu v Sásovej + hokejový turnaj mládeže + hokejbalový turnaj mládeže,

- Každý rok pripravujeme deň detí –  v spolupráci so spoločenstvom Rudlová-Sásová, Občianskou Radou RUSA II a Saleziánmi -DOMKA, LAURA

-2 etapy realizácie zberu plastov (PET-fliaš) – súťaž základných škôl na sídlisku (jeseň 2003 + jar 2004 spolu deti nazbierali 598 kg plastových odpadov), pomáhame aj ďalej v zbere plastových vrchnáčikov

-plážový volejbal - v roku 2020 nám ZAARES vymenil piesok a dodal novú sieť na ihrisku.

-vybudovanie verejne dostupného multifunkčného ihriska 3.7.2011 za pomoci sponzorov Steffe BB, vodárenskej spoločnosti, Mesta BB a jeho ďalší rozvoj - športový areál v Banskej Bystrici. Rudohorská ul. 25 pri opornom múre

- od roku  2012 - spolupráca s Dokumentačným centrom Sásová na obnovení tradície Sásovskej uhorky. Podujatie o uhorkách a sásovskej tradičnej uhorkovej polievke.

- realizovali sme pondelky (utorky) v knižnici v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča.

-Prostredníctvom Nadácie EPH, SPP Distribúcia, Mesta Banská Bystrica sme 9.9.2021 zahájili rekonštrukciu umelého povrchu ihriska. 13.9.2021 nám bolo odovzdané. 19.9.2021 sme uskutočnili otvorenie.

-2021 - ZAARES - oplotili volejbalové ihrisko a pridali treningové prvky, pinpongový a peqballový stôl. Areál bol doplnený lavičkami, stojanom na bicykel.

Ďakujeme za všetky príspevky z 2%. 

 

 

Fotoalbum

Naše úspechy v Sásovej

Datum: 10. 12. 2014
Fotografií: 46
Zložiek: 7

Tradičné paličkové umenie v obrazoch

Datum: 22. 10. 2013
Fotografií: 14
Zložiek: 0

Predstavovanie osobností

Datum: 29. 1. 2012
Fotografií: 129
Zložiek: 7

Uskutočnené akcie

Datum: 29. 1. 2012
Fotografií: 191
Zložiek: 10